DOM TURYSTY „MIRAMAR” w SOPOCIE / “MIRAMAR” TOURIST HOUSE IN SOPOT

Concrete Printed Spulpture | 2022

1963—
—2016


Fot. M. Raczkowski, 1973, Biuru Wydawnicze Ruch.

Dom Tuysty “Miramar” w Sopocie / Miramar Tourist House in Sopot (1963–2016)

Projekt / Designed by: Stanisław Aleksander Sowiński