SUPERSAM w WARSZAWIE

Concrete Printed Sculpture | 2022

1962—
—2006Photo: Polska ORG.

Supersam w Warszawie / Supersam in Warsaw

Projekt / Designed by: Jerzy Hryniewiecki, Maciej Krasinski, Ewa Krasinka.